Adresgegevens


Centrum voor Diagnostiek
en Behandeling
Zeelandseweg 27A
5453 RS Langenboom (N.Br.)
Telefoon: 0486-431003

KvK-nummer: 17218842
BIG-nr. 89049539725
Lid NIP, NVO, VEN

Welkom

Het Centrum voor Diagnostiek en Behandeling is een zelfstandig gevestigde psychologen/orthopedagogen praktijk. Hier bieden wij zorg op maat op allerlei gebieden. We werken vanuit uw vraagstelling en pleiten voor een snelle en adequate hulpverlening. Diagnostiek en behandeling worden in gezamenlijk overleg gekozen.

entree pand   Therapieruimte

Het Centrum voor Diagnostiek en Behandeling:
  •  helpt kinderen, jeugdigen, volwassenen, leerkrachten en andere opvoeders
  •  biedt voorlichting en ondersteuning aan ouders en scholen
  •  voert diagnostiek en behandeling uit
  •  geeft PGB-begeleiding op maat
  •  zoekt naar oplossingen of doorverwijzingen

 

Tot 18 jaar kan iedereen afspraak maken als je in het bezit bent van  een zgn. Verleningsbesluit van de Gemeente (woonplaats) via het Centrum voor Jeugd en Gezin of Basisteam Jeugd en Gezin. Ook de huisarts/kinderarts/jeugdarts kan een verwijzing opstellen.

Ter voorbereiding hierop worden u mogelijk vragenlijsten toegezonden per mail/digitaal.